• Mašīnzinību, Transporta un Aeronautikas fakultāte

 • 243 budžeta vietas

  IEGŪSTI INŽENIERA KVALIFIKĀCIJU PROFESIONĀLAJĀS STUDIJU PROGRAMMĀS

 • Pilnveidotas studiju programmas

  Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve

 • Mehatronika

Nāc studēt RTU MAŠĪNZINĪBU, TRANSPORTA UN AERONAUTIKAS fakultātē!

Studiju programmas

MTAF ir viena no lielākajām RTU fakultātēm. MTAF nodrošina inženiertehnikas, mehānikas un mašīnbūves studijas, inženiertehnikas dizaina, mašīnu un aparātu būvniecības studijas, mehatronikas, automobiļu transporta tehnisko sistēmu un pārvadājumu loģistikas studijas, dzelzceļa transporta tehnikas, tehnoloģijas un pārvadājumu organizācijas studijas, gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas studijas mehānikā vai avionikā, transportmašīnu sistēmu ekspluatācijas un remonta tehnoloģiju studijas, medicīnas inženierijas un fizikas studijas, siltumenerģētikas un siltumtehnikas studijas, nanoinženierijas studijas.

STUDIJU PROGRAMMAS

 • Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
 • Siltumenerģētika un siltumtehnika
 • Mašīnu un aparātu būvniecība
 • Ražošanas tehnoloģija
 • Mehatronika
 • Transporta sistēmu inženierija
 • Medicīnas inženierija un fizika
 • Nanoinženierija
 • Transports
 • Aviācijas transports
 • Automobiļu transports
 • Dzelzceļa transports
 • Dzelzceļa elektrosistēmas
 • Industriālais dizains

Šeit uzskaitītās programmas satur visus studiju līmeņus – bakalauru, maģistru un doktora. Sīkāk par katru programmu un katra apgūstamā kursa saturu konkrētajā programmā var iepazīties izmantojot STUDIJU PROGRAMMU MEKLĒTĀJU

Visērtāk studiju programmas atlasīt – Pēc atbildīgās struktūrvienības – Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte.

Akreditētās RTU MTAF programmas ir aplūkojamas ŠEIT.