Akreditētās RTU MTAF programmas

Akreditētās programmas studiju virzienā: Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības.

Akreditētā programma studiju virzienā «Enerģētika, elektrotehnika un elektrotenoloģijas»