Mācību biroja pakalpojumi

MTAF mācību birojā Tev palīdzēs risināt jautājumus, kas tieši saistīti ar mācību darbu.

Šeit varēsi saņemt rakstiskas izziņas iesniegšanai dažādām iestādēm, piemēram, bankai, Valsts ieņēmumu dienestam, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai u. c., iesniegt stipendiju iesniegumus, pārskaitīt iepriekšējo studiju priekšmetus, informēt par nodarbību apmeklējuma problēmām, par sesijas pagarinājumiem, par akadēmiskajiem atvaļinājumiem u. c.

 1. kursā Tavs mācību birojs atrodas:

Viskaļu 36A–226 (mācību biroja vadītāja Inese Roze), ja studē programmās:

 • RMBM0 Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
 • RMCA0 Aviācijas transports
 • RMCD0 Dzelzceļa transports
 • RECZ0 Dzelzceļa elektrosistēmas
 • RMCF0 Medicīnas inženierija un fizika
 • RMCL0 Transportsistēmu inženierija
 • RMCU0 Automobiļu transports

Viskaļu 36A–228 (mācību biroja vadītāja Dace Šneidere), ja studē programmās:

 • RMCE0 Mehatronika
 • RMCN0 Mašīnu un aparātu būvniecība
 • RMCG0 Siltumenerģētika un siltumtehnika

Viskaļu 36A–305 (mācību biroja vadītāja Māra Celma), ja studē programmā:

 • RMKP0 Inženiertehnikas dizains (koledžas programma)

Mācību biroja vadītāju pieņemšanas laiki:

Otrdienās plkst. 15–17

Ceturtdienās plkst. 10–12

Piektdienās plkst. 10–12

Ja nevari ierasties norādītajos pieņemšanas laikos, Tev ir iespēja mācību biroja vadītāju sazvanīt pa tālruni vai rakstīt e-pastu:

Inese Roze–  tālrunis 67089369, e-pasts inese.roze@rtu.lv

Dace Šneidere – tālrunis 67089708, e-pasts dace.sneidere@rtu.lv

Māra Celma – tālrunis 67089473, e-pasts mara.celma@rtu.lv

Vecākajos kursos Tava mācību biroja atrašanās vieta var mainīties un tas atrodas programmas atbildīgajā struktūrvienībā.