Maģistra studijas

STUDIJU PROGRAMMAS

  • Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
  • Siltumenerģētika un siltumtehnika
  • Ražošanas tehnoloģija
  • Transporta sistēmu inženierija
  • Medicīnas inženierija un fizika
  • Nanoinženierija
  • Aviācijas transports
  • Automobiļu transports
  • Dzelzceļa transports
  • Dzelzceļa elektrosistēmas

Sīkāk par katru programmu un katra apgūstamā kursa saturu konkrētajā programmā var iepazīties izmantojot

STUDIJU PROGRAMMU MEKLĒTĀJS

Visērtāk studiju programmas atlasīt – Pēc atbildīgās struktūrvienības – Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte.