MTAF pamatstudiju programmas

Sīkāk par MTAF studiju programmām un studentu darba iespējām, pētniecisko dabu un starptautisko sadarbību var izlasīt studiju programmu atbildīgo struktūrvienību mājaslapās.

Studiju programmas Studiju līmeņi RTU atbildīgā struktūrvienība
Bakalaura Maģistra

1.līmeņa/

Koledžas

Aviācijas transports BP MP Aeronautikas institūts
Transporta sistēmu inženierija BP MP
Automobiļu transports BP MP Transporta institūta

Automobiļu katedra

Dzelzceļa transports BP MP Transporta institūta

Dzelzceļa transporta katedra

Dzelzceļa elektrosistēmas BP MP
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
[iekārtu projektēšana, ekspertīze un ekspluatācija]
B M Mehānikas institūts
Inženiertehnikas dizains K
Medicīnas inženierija un fizika BP MP Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts
Nanoinženierija MP
Mašīnu un aparātu būvniecība
[iekārtu projektēšana un tehnoloģija]
BP Mašīnbūves tehnoloģijas institūts
Mehatronika BP
Ražošanas tehnoloģija M
Siltumenerģētika un siltumtehnika BP MP Mehānikas institūts

Siltumenerģētikas sistēmu katedra

B – bakalauru akadēmiskās studijas;

BP – bakalauru profesionālās studijas;

M – maģistru akadēmiskās studijas;

MP – maģistru profesionālās studijas

Sīkāk par uzņemšanas noteikumiem, budžeta vietām un uzņemšanas nosacījumiem skatīt RTU mājaslapā.