Stipendijas

MTAF studentiem ir iespēja pretendēt uz valsts budžeta stipendijām un MTAF Domes stipendijām, nolikums apskatāms ŠEIT.

Uz stipendijas saņemšanu var pretendēt visi valsts budžeta finansētajās studiju vietās studējošie, kuri atbilstoši RTU Studiju rezultātu vērtēšanas nolikuma prasībām, pirmajā reizē ir nokārtojuši visus viņiem paredzētos pārbaudījumus iepriekšējā sesijā un kuriem nav akadēmisko parādu.

Pirmajā semestrī stipendija tiek piešķirta, ņemot vērā studentu uzņemšanas rangu.

Studējošajam bakalaura un koledžas līmeņa studijās no stipendiju fonda var piešķirt kādu no šādiem stipendiju veidiem:

  • ikmēneša stipendiju – 10 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir jūlijā un augustā);
  • vienreizēju stipendiju, kas visa semestra laikā nepārsniedz ikmēneša stipendijas apmēru;
  • grūtniecības atvaļinājuma laikā stipendiju piešķir ārpus noteiktā stipendiju konkursa.

Ikmēneša stipendija bakalaura un koledžas studiju programmas studējošajam ir 99,60 EUR mēnesī.

Ja diviem vai vairāk studējošajiem ir vienlīdzīgas sekmes, tad prioritārā secībā, tiek ņemta vērā studējošo piederība šādām sociālajām grupām:
1. invalīds, bārenis vai bez vecāku gādības palikušais;
2. studējošais, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, uz stipendiju konkursa norises brīdi piešķirts trūcīgās ģimenes statuss;
3. studējošais no ģimenes, kurā ir trīs vai vairāk bērnu;
4. studējošais, kura ģimenē ir viens vai vairāki bērni.

Studējošajiem, kuri  vēlas saņemt stipendiju, personīgi jāiesniedz aizpildītu iesniegumu un dokumentus, kas apstiprina studējošā atbilstību kādam no  iepriekš minētajiem sociālajiem kritērijiem, savā mācību birojā  līdz katra semestra pirmā mēneša 10. datumam, t. i., rudens semestrī – līdz 10. septembrim (ieskaitot), pavasara semestrī – līdz 10. februārim (ieskaitot).

Stipendiju iesniegumā jānorāda personīgais bankas konts!

Pilns Stipendijas piešķiršanas nolikuma teksts un pieteikuma veidlapa – Studentu parlamenta mājaslapā: http://rtusp.rtu.lv/dokumenti/.

Uz MTAF Domes stipendiju var pretendēt studenti, kas papildus studijām veic kādu pētniecisko darbu vai citu ārpus studiju aktivitāti. Pretendentiem papildus iesniegumam jāiesniedz papildus dati, kurus nosaka nolikums. Nolikums apskatāms ŠEIT.